Skraplacze hybrydowe HXC umożliwiają znaczną oszczędność wody w porównaniu do tradycyjnych skraplaczy chłodzonych wodą i wyparnych. Dzięki standardowym cechom konstrukcyjnym urządzenie HXC spełnia dodatkowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, minimalizując także zużycie energii, ładunek czynnika chłodniczego i zjawisko pary.

Skraplacze TrilliumSeries są skraplaczami suchymi wyposażonymi w sekcję adiabatycznej chłodnicy wstępnej. Zanim powietrze zostanie wciągnięte przez żebrowaną wężownicę o dużej gęstości, jest wstępnie schładzane adiabatycznie podczas przechodzenia przez wkłady wyparne, skąd woda wyparowuje do powietrza.

prod-03
prod-02