W wieżach chłodniczych z obiegiem zamkniętym ciecz układu utrzymywana jest w czystości i bez zanieczyszczeń, krążąc w zamkniętej pętli. Tworzone są dwa osobne obiegi cieczy: obieg zewnętrzny, w którym woda krąży, opływając wężownicę i miesza się z powietrzem zewnętrznym oraz obieg wewnętrzny, w którym ciecz układu do schłodzenia krąży wewnątrz wężownicy. Podczas pracy ciepło jest przenoszone z ciepłej cieczy w wężownicy do zraszającej ją wody, a następnie do atmosfery wraz z wyparowującą częścią wody.

Firma BAC produkuje dwa typy wież chłodniczych z obiegiem zamkniętym: z przepływem mieszanym i z przeciwprądem.W wieżach chłodniczych z obiegiem zamkniętym i przepływem mieszanym odbiór ciepła jest realizowany na dwóch rodzajach wymienników ciepła: zarówno wężownicy, jak i ociekaczu; wykorzystują przepływ równoległy powietrza i wody natryskowej po wężownicy oraz przeciwprąd powietrza i przepływ wody natryskowej przez ociekacz.

produ-02
produ-05
produ-03
produ-06
produ-04